WIĘCEJ / MORE
KONTAKT/ CONTACT: p.szaradowski@gmail.com

© 2023 by MATT WHITBY. Proudly created with Wix.com

Copyright by MUZEALNE MODY, 2014

Plażowy kombinezon, ok. 1930

tkanina jedwabna Mary Nowitzky (Maria Novitskaya) (przyp./ attrib. to) lounging pajama silk