We wrześniu 2020 roku została powołana fundacja "Muzealne Mody", której celem działania jest:
"działalność edukacyjna oraz naukowo-badawcza dotycząca historii ubioru i mody, w tym tej najnowszej, oraz sposobów jej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni wystawienniczych takich jak muzea i galerie."

Więcej szczegółów wkrótce.

In September 2020 the Foundation Muzealne Mody has been established. The main goal is:
"educational and research activities concerning the history of clothing and fashion, including the latest one, and the methods of its presentation, with particular emphasis on exhibition spaces such as museums and galleries."

More details soon.