MUZEALNE MODY to prywatna kolekcja francuskiej mody damskiej od początku XIX wieku do dziś. Kolekcję tworzą przede wszystkim ubiory. Uzupełnienie stanowią materiały ikonograficzne w postaci pocztówek, fotografii, grafik, szkiców oraz niewielka liczba akcesoriów i dodatków.  

Kolekcja MUZEALNE MODY jest kolekcją o charakterze naukowo-badawczym, z wyraźnie edukacyjnym  celem.

Wiodącym tematem kolekcji MUZEALNE MODY jest paryskie haute couture. Oprócz ubiorów reprezentujących poszczególne dekady XX i XXI wieku, w kolekcji znajduje się także zbiór fotografii prasowych obrazujących historię haute couture drugiej połowy XX wieku.

Obiekty znajdujące się w kolekcji zilustrowały książkę poświęconą historii tego zjawiska, Francja elegancja.
Z historii haute couture
, wydaną przez Wydawnictwo Dolnośląskie w 2016 roku.

The MUZEALNE MODY collection is a private collection of French women's fashion, dated from the beginning of the 19th century till today. The collection consists mainly clothes, but they are supplement by iconographic materials like postcards, photographs, graphics, sketches and a small number of accessories.
The MUZEALNE MODY collection is an academic/ research collection with a clear educational purpose.
The leading theme of the MUZEALNE MODY collection is the Parisian haute couture. In addition to outfits representing particular decades of the 20th and 21st centuries, the collection also includes a collection of press photographs depicting the history of the haute couture in the second half of the 20th century.
The objects from the collection illustrating a book devoted to the history of the haute couture, Francja elegancja.Z historii haute couture, published in 2016. The collection is based in Poland.


 

1/1
KONTAKT/ CONTACT: p.szaradowski@gmail.com

© 2023 by MATT WHITBY. Proudly created with Wix.com

Copyright by MUZEALNE MODY, 2014