MODA W POLSKIM KINIE
Wystawa plenerowa we współpracy z ELLE POLSKA

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Gdynia, wrzesień 2018

Obecność kobiecej mody w polskim kinie wydaje się oczywista. Jednak moda to złożone zjawisko, które dotyczy nie tylko wyglądu, ale też rzeczy, miejsc czy nawet zachowań. Film zaś, rozpatrywany jako artystyczna wypowiedź, rządzi się własnymi prawami. Dlatego relacje między tymi dziedzinami są wielowymiarowe i nie dają się łatwo opisać. Proponowany na wystawie zestaw filmowych kadrów jest tego odzwierciedlaniem. Znaleźć wśród nich można zarówno kultowe kreacje jakie odbiły się szerokim echem wpływając na modę, jak i wypowiedzi odnoszące się krytycznie do zachodzących przemian. Ponadto, pomiędzy pokazywanymi na wystawie scenami można znaleźć takie, które nie były kręcone z intencją opowiadania o aktualnej modzie. Z perspektywy czasu jednak widać, że możliwa jest inna interpretacja. Patrząc w ten sposób łatwo dostrzec, że w kinie wiele mówiące mogą okazać się także przemilczenia.

Prezentowane w chronologicznym porządku sceny z jednej strony pozwalają na zrekonstruowanie powojennej historii kobiecej mody oraz filmu, lecz bez przymusu osiągnięcia kompletnego ich obrazu.